• توزیع رایگان دستگاه تست قندخون در سراسر کشور

 • اولین مرکز عرضه محصولات غذایی رژیمی - دیابتی در ایران

 • طرح جامع غربالگری دیابت کلان شهر تهران

ورود نمایندگی ها

نمایندگی ها

 • آقاي ابراهيم زاده نماينده استان آذربايجان شرقي
 • آقاي حکمتي نماينده استان سيستان بلوچستان
 • آقاي محمود پور نماينده استان کرمان
 • آقاي اعتمادي نماينده استان گلستان
 • آقاي اعتمادي نماينده استان قم

ادامه نمايندگي ها

مراکز طرف قرارداد

 • آزمايشگاه پاتوبيولوژي پژوهش
 • آزمايشگاه پاتوبيولوژي نور
 • آزمايشگاه نيما
 • آزمايشگاه پاتوبيولوژي ويلسون
 • مجتمع پزشکي رازي
 • عينک فروشي مهيار
 • آزمايشگاه پاتوبيولوژي فروردين

دیگر مراکز طرف قرارداد